Historie

Klubben ble startet 10 mars 1998 av Jon Torstein Bakken. Han var den gang assistent på Blokkhaugen skole og hadde året før hatt amerikansk fotballtrening rett etter skolen, et skolelag kalt Blokkhaugen Bullets. Utstyr var kjøpt inn fra et nedlagt lag på Østlandet og de første guttene viste knapt nok hvilken vei utstyret skulle tas på.

Etter hvert ble det mange spillere og treningsarenaene varierte fra tilfluktsrom og gymsal på skoler, til grusbane og naturgress/myr med bekkalokk på. En egen slede ble spikret opp samt en takledukke kalt Else ble ordnet.

Cheerleaderne dukket opp noen år senere, stort sett venninner av klubbens amerikansk fotballspillere. De ble den første tiden trent av Hege Manum, kone til Jon Bakken.

Etter et år på Blokkhaugen startet en del av medlemmene på videregående skole og klubben endret navn til Åsane Seahawks, og favnet dermed om mer enn bare Blokkhaugen og 8-10 trinn. Med god støtte fra ulike aktører, blant annet Storby Bergen-midler fikk klubben kjøpt inn mer utstyr og etter hver utdannet sine første unge ledere som fikk en naturlig plass i klubbens styre og som dommere for amerikansk fotball.

Mer informasjon kommer.