Politiattester

Alle personer over 15 år som er involvert i verv i klubben skal fremvise politiattest. Dette gjelder blant annet trenere, lagledere og andre voksne som reiseledere og liknende ved reiser i regi av klubben.

Klubbens politiattestansvarlig er styremedlem Håkon Eide.

Mer informasjon kommer.