U12, U14 og U17

Informasjonen på denne siden vil bli oppdatert i løpet av januar 2022 for å være gjeldende for 2022. Den er enda ikke oppdatert.

Treningsgruppen
Alle i riktig aldersgruppe er velkommen på trening hos oss. Man trenger ingen tidligere erfaring.

Trenere og lagleder
U13/U16 trenes av Stefan Bertelsen, Glenn Endre Bertelsen og Fredric Frøyen.

Lagleder er Tommas Kraft.

Treningstid
U13/U16 trener hver tirsdag og torsdag klokken 18-19:30 (oppmøte 17:45) på Seahawks sin egen hjemmebane Hawks Nest. Denne ligger ved Rolland skole, Åslia 1.

Priser
Kontingent: kr 220 (per kalenderår, faktureres januar, eller ved oppstart)
Treningsavgift, inkludert utlån av utstyr: kr 1200 (per halvår, faktureres januar/februar og august/september, eller ved oppstart)
Lisens: se under for informasjon

Dersom noen vet at de kommer til å ha problemer med å betale noen av kostnadene setter vi pris på å bli informert om dette i god tid. Seahawks er en klubb for alle, så ikke vegr dere for å ta kontakt med klubben dersom dere trenger økonomisk støtte eller ønsker å sette opp en betalingsplan.

Trenere/lagledere har taushetsplikt dersom noen spør om økonomisk støtte eller betalingsplan, men må informere daglig leder som er ansvarlig for fakturering. Daglig leder har også taushetsplikt og vil ikke informere trenere/lagledere med mindre det er ønskelig av medlemmet.

Utstyr kan også kjøpes brukt eller nytt. Ta kontakt med trener eller lagleder for mer informasjon.

Lisens inkluderer medlemskap til Norges Amerikanske Idretter og forsikring. Alle barn under 13 år har forsikring gjennom den norske stat, og lisens er derfor kun medlemskap til Norges Amerikanske Idretter. Lisens betales direkte til Norges Amerikanske Idretter. Seahawks tar forbehold om at prisene kan endres.

Alder er basert på fødselsår ikke fødselsdato. For eksempel vil en som fyller 16 år den 31.12. regnes som 16 år, og ikke 15 år. Lisensene gjelder per kalenderår. For mer informasjon angående lisenser, ta kontakt med din trener.

Lisens

Alder

0-12 år:

13-15 år:

16-19 år:

Treningslisens

260 kr

435 kr

435 kr

Kamplisens

510 kr

860 kr