Styret og administrasjon

Styret 2022 består av:

Styreleder: Eva Asbjørnsen

Nestleder: Tommas Kraft

Medlemmer: Mona Torvund
Ørjan Nygaard
Abdul Tanvir