Spennende utvikling for Seahawks Cheerleading

Tidligere denne måneden kom vi med en spennende nyhet til våre medlemmer; vi skal slå oss sammen med BTSI cheer.

I april hadde vi en workshop hvor alle våre medlemmer var invitert, hvor vi skulle idémyldre for hvordan vi kan utvikle oss og hvordan vi vil Seahawks skal være i framtiden. Resultatene av denne workshoppen var klar; vi savner å ha senior-lag i klubben, og vi ønsker større samarbeid mellom klubbene i Bergen.

På bakgrunn av dette har vi vært i snakk med Bergensklubbene, og etter samtaler med BTSI Cheer har vi valgt å slå oss sammen. BTSI Cheer kommer til å gå over til Seahawks, og vi ønsker til høsten velkommen til tre nye cheerlag og ett cheerdanselag.

Senior vil være 18+. Informasjon om annen aldersinndeling publiseres før sommeren, med forbehold om endringer.

Sommerhilsen fra Seahawks 🧡