Kontakt

Daglig leder: Kjersti Bringedal, telefon 917 59 114

Styreleder: Eva Asbjørnsen, telefon 918 98 378

Vi foretrekker at alle henvendelser kommer inn per mail til admin@seahawks.no eller per chat på Facebook. Se nedre høyre hjørne for snarvei til chat.

Mail og chat blir besvart alle ukedager. Vi har ingen som følger dette opp på fulltid, så vi setter pris på tålmodighet fra dere dersom svartiden blir noe lang.

Dersom noen ønsker å komme på trening på noen av lagene våre og du ikke får meldt deg på før samme dag som treningen er: fyll ut informasjonen under «Meld deg på!», og send en sms til daglig leder som kan informere trenere.