Mini og PeeWee (f. 10-15)

Denne siden er ikke oppdatert for sesongen 2022/2023

Klikk under for snarvei til:

Glorious (f. 13-15)

Sparkle (f. 11-12)

Dream Team (f. 10-11)

Fotograf: Kristoffer Anglevik

GLORIOUS


Glorious ble startet opp høsten 2020, og er beregnet for de som går i 1., 2. og 3. klasse. I sesongen 2021/2022 vil det si de som er født i 2013, 2014 og 2015.

Alle er velkommen på Glorious og man trenger ingen forkunnskaper for å melde seg på.

Trenere og lagleder
Hovedtreneren for Glorious er Johanne og hennes hjelpetrenere er Emilie, Benedicte, Camilla S og Ylva.

Laget har per dags dato ikke lagleder.

Treningstid
Glorious trener i gymsalen til Rolland skole mandager klokken 17-18.

Priser
Kontingent: kr 220 (per kalenderår)
Treningsavgift: kr 600 (per halvår)

SPARKLE


Sparkle er et lag for de som går i 4. og 5. klasse. I sesongen 2021/2022 vil det si de som er født i 2011 eller 2012.

Alle er velkommen på Sparkle og man trenger ingen forkunnskaper for å melde seg på.

Trenere og lagleder
Hovedtreneren for Sparkle er Emilie og hennes hjelpetrenere er Johanne, Benedicte, Camilla S og Ylva.

Cecilie Marie Iversen er lagets lagleder.

Treningstid
Sparkle trener i gymsalen til Rolland skole mandager klokken 18-19.

Priser
Kontingent: kr 220 (per kalenderår)
Treningsavgift: kr 600 (per halvår)

DREAM TEAM


Dream Team er et lag for de som går i 5. og 6. klasse. I sesongen 2021/2022 vil det si de som er født i 2010 og 2011.

De som går i 5. klasse må ha tidligere gått på cheer for å begynne på Dream Team. Alle som går i 6. klasse er velkommen på Dream Team og trenger ingen forkunnskaper for å melde seg på.

Trenere og lagleder
Hovedtreneren for Dream Team er Kristine og hennes hjelpetrenere er Sofie og Josefine.

Laget har per idag ikke lagleder.

Treningstid
Dream Team trener i gymsalen på Blokkhaugen skole torsdager klokken 17-19.

Priser
Kontingent: kr 220 (per kalenderår)
Treningsavgift: kr 800 (per halvår)