Mini og PeeWee (f. 09-14)

Klikk under for snarvei til:

Glorious (f. 13-14)

Sparkle (f. 11-12)

Dream Team (f. 09-10)

Fotograf: Kristoffer Anglevik

GLORIOUS


Glorious er et helt nytt lag, og er beregnet for de som går i 1. og 2. klasse. I sesongen 2020/2021 vil det si de som er født i 2013 eller 2014.

Alle er velkommen på Glorious og man trenger ingen forkunnskaper for å melde seg på.

Trenere og lagleder
Hovedtreneren for Glorious er Andreas Rene og hans hjelpetrenere er Emilie og Johanne.

Ettersom laget er helt nytt, trenger laget også lagleder. Inntil videre er Cecilie Marie Iversen lagleder.

Treningstid
Glorious trener i gymsalen til Rolland skole mandager klokken 17-18.

Priser
Kontingent: kr 220 (per kalenderår)
Treningsavgift: kr 600 (per halvår)

SPARKLE


Sparkle er et lag for de som går i 3. og 4. klasse. I sesongen 2020/2021 vil det si de som er født i 2011 eller 2012.

Alle er velkommen på Sparkle og man trenger ingen forkunnskaper for å melde seg på.

Trenere og lagleder
Hovedtreneren for Sparkle er Andreas Rene og hans hjelpetrenere er Emilie og Johanne.

Cecilie Marie Iversen er lagets lagleder.

Treningstid
Sparkle trener i gymsalen til Rolland skole mandager klokken 18-19.

Priser
Kontingent: kr 220 (per kalenderår)
Treningsavgift: kr 600 (per halvår)

DREAM TEAM


Dream Team er et lag for de som går i 5. og 6. klasse. I sesongen 2020/2021 vil det si de som er født i 2009 eller 2010.

Alle er velkommen på Dream Team og man trenger ingen forkunnskaper for å melde seg på.

Trenere og lagleder
Hovedtreneren for Dream Team er Kristine og hennes hjelpetrenere er Sofie og Josefine.

Annette Vassdal er lagets lagleder.

Treningstid
Dream Team trener i gymsalen på Blokkhaugen skole torsdager klokken 17-19.

Priser
Kontingent: kr 220 (per kalenderår)
Treningsavgift: kr 600 (per halvår)

© 2021 Åsane Seahawks . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.