Senior (f. 05 eller tidligere)

Senior
Klubbens senior lag er åpent for både gutter og jenter født i 2005 eller tidligere. Laget har et solid trenerteam med god erfaring fra cheerleading så her vil man kunne få god oppfølging. Nye utøvere er velkommen til å møte på trening tirsdager i Åsane Arena, turnhallen klokken 19.30 – 21.30.

Senior er et lag for alle i riktig alderskull, uansett kjønn og tidligere ferdighetsnivå.

Trenere og lagleder
Senior trenes av Camilla Heggen Ree, Kristine Landaas, Kanraya Mæland og Jeanett Dahle

Treningstid
Tirsdager: klokken 19.30 – 21.30 i Åsane Arena, turnhallen

Når kan nye medlemmer komme på trening?
Nye medlemmer er velkommen til å møte på trening tirsdager i Åsane Arena.

Priser
Lisens: kr 515
(per skoleår)
Kontingent: kr 220
(per kalenderår)
Treningsavgift: kr 1400
(per halvår)

NB! Fritak fra treningsavgift fram til sommeren 2023