Senior (18+)

Informasjonen på denne siden vil bli oppdatert i løpet av januar 2022 for å være gjeldende for 2022. Den er enda ikke oppdatert.

Treningsgruppen
Alle i riktig aldersgruppe er velkommen på trening hos oss. Man trenger ingen tidligere erfaring.

Trenere og lagleder
Senior trenes av Sam Strickland og Fredric Frøyen.

Lagleder er Tommas Kraft.

Treningstid
Senior trener hver tirsdag og torsdag klokken 19:30-21:00 (oppmøte 19:00) på Seahawks sin egen hjemmebane Hawks Nest. Denne ligger ved Rolland skole, Åslia 1.

I sesong er treningstidene fra 19:30-21:30 (tirsdag og torsdag), i tillegg til at det trenes 1t fredag før kamp. Sesong defineres som 2 uker før første kamp, til og med siste kamp.

Priser
Kontingent: kr 220 (per kalenderår)
Treningsavgift: kr 2800 per hele år. Faktureres kr 700 fire ganger årlig.
Lisens: se under for informasjon
Utlån av utstyr:

  • Hjelm: 455 kr per år
  • Pads og drakt: 350 kr per år

Senior deltar på offisiell sesong planlagt av NAIF. Det vil si at det i løpet av en sesong bli 2-3 bortekamper. Tidligere priser på bortekamper har lagt på rundt 1000-2000 kr, avhengig av transportmåte og overnatting.

Dersom noen vet at de kommer til å ha problemer med å betale noen av kostnadene setter vi pris på å bli informert om dette i god tid. Seahawks er en klubb for alle, så ikke vegr dere for å ta kontakt med klubben dersom dere trenger økonomisk støtte eller ønsker å sette opp en betalingsplan.

Trenere/lagledere har taushetsplikt dersom noen spør om økonomisk støtte eller betalingsplan, men må informere daglig leder som er ansvarlig for fakturering. Daglig leder har også taushetsplikt og vil ikke informere trenere/lagledere med mindre det er ønskelig av medlemmet.

Utstyr kan også kjøpes brukt eller privat. Ta kontakt med trener eller lagleder for mer informasjon.

Lisens inkluderer medlemskap til Norges Amerikanske Idretter og forsikring. Alle barn under 13 år har forsikring gjennom den norske stat, og lisens er derfor kun medlemskap til Norges Amerikanske Idretter. Lisens betales direkte til Norges Amerikanske Idretter. Seahawks tar forbehold om at prisene kan endres.

Alder er basert på fødselsår ikke fødselsdato. For eksempel vil en som fyller 20 år den 31.12. regnes som 20 år, og ikke 19 år. Lisensene gjelder per kalenderår. For mer informasjon angående lisenser, ta kontakt med din trener.

Lisens

Alder

16-19 år:

Senior:

Treningslisens

435 kr

535 kr

Kamplisens

860 kr

1100 kr