Vi søker flere trenere til våre konkurranselag

Det er fortsatt mulig å søke på trenerstilling hos Åsane Seahawks for sesongen 24/25. Vi ser spesielt etter trenere for youth, åpen klasse og seniorlagene våre. Trenere hos oss får utbetalt honorar to ganger i året, får dekket utgifter ved reisekonkurranser og mulighet til å delta på trenersamling. Under kommer en nærmere beskrivelse på hva vi ser etter til de ulike lagene 😁

Senior: På senior søker vi dedikerte trenere til coed level 3, all girl level 5, coed level 6 og performance cheer pom (cheerdance). Vi søker etter engasjerte trenere som er i stand til å motivere og inspirere utøverne. Det er viktig at trenerne opprettholder og bygger videre på nivået laget er på, samt skaper et inkluderende miljø som legger til rette for vennskap og sosialt samhold blant utøverne. Arbeidsoppgavene til trenere på senior består av å planlegge og organisere sesong og treninger, følge opp utøverne sine, vise god sportsånd. Trenerne på senior står også fritt til å delegere arbeidsoppgaver til kapteinene på laget.

Åpen klasse: Laget stiller sesongen 24/25 i level 3 og vi ønsker noen trenere som er motiverte for å følge og pushe laget slik at de om noen år er klare til å stille i junior elite. Dagens trenere fortsetter, men ønsker å få inn flere i trenerteamet som kan være med å løfte laget til nye høyder. Det er ønskelig at de trenerne som kommer inn ønsker å følge laget over lengre tid og gjennom flere sesonger for å sikre kontinuitet og utvikling. Vi ønsker også at disse trenerne tar på seg større roller de kommende årene.

Youth: Vi ønsker å forsterke trenerteamet til dette laget med flere trenere som kan utfylle hverandre på en god måte. Det er ønskelig at laget har 4-5 trenere for å sikre god oppfølging av utøverne. Laget jobber med grunnleggende teknikk og det er her vi legger grunnlaget for fremtidens seniorutøvere.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kristine@seahawks.no ☀️

Link til søknadsskjema:
https://forms.gle/Q6kDymjDQ1ybSuw17