Ekstraordinært årsmøte 2022

Grunnet mangel på dokumenter fikk ordinært årsmøte ikke gjennomført sak 9: behandling av (1) styrets økonomiske beretning, (2) idrettslagets regnskap og (3) kontrollkomiteens beretning. Per godkjennelse av årsmøtet 30. mars 2022 skulle det behandles på et ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet vil bli hold…