Ønsker du å være med og utvikle Seahawks Cheerleading?

Vi i Seahawks ser på muligheten for å ansette noen som kan være ansvarlig for oppfølgning og utvikling av avdeling Cheer. 

Stillingen er fleksibel og vil være på omtrent 10-15% (4-5 timer i uken), perfekt jobb å ha ved siden av f.eks. studier. Arbeidsmengden vil variere ut ifra sesong. Oppkjøring til NM/NCL i mars og planlegging av Julecup i desember vil være de periodene med mest arbeid. 

Mesteparten av arbeidet vil være digitalt fra hjemmekontor, men det er ønskelig at trenerne innimellom også får oppfølgning på treninger.

Ansatt fører selv timer som blir jobbet og kan bestemme arbeidstid selv. 

Full opplæring vil bli gitt i alle elektroniske programmer og systemer som brukes. Det gis også opplæring i hvordan sette opp og følge opp budsjett.

Det er ønskelig at personen som blir ansatt skal jobbe sammen med daglig leder for å utvikle Seahawks. Dette er en stilling som ikke har eksistert før, så ansatt vil i stor grad være med å forme hva rollen skal innebære. 

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp trenere
 • Være med å utarbeide budsjett til avdeling Cheer
 • Sørge for at budsjett blir holdt
 • Være med å utarbeide aktivitetsplan for avdeling Cheer
 • Følge opp aktivitetsplan
 • Være samlepunkt for de forskjellige lag ved konkurranser eller andre eventer
 • Følge opp påmeldingsfrister o.l. med trenere
 • Registrere lisenser og følge opp betaling av lisenser
 • Holde seg oppdatert på årshjul
 • Holde daglig leder oppdatert på aktivitet på avdeling Cheer
 • Være med å planlegge/gjennomføre Julecup

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til cheermiljøet

Hva skal en søknad inneholde:

 • Navn
 • Hvorfor du ønsker å jobbe med oss
 • Hvilken tilknytning du har eller har hatt til cheermiljøet
 • Erfaring du har som kan være aktuell for jobben

Søknadsfrist er 31. januar og søknader vurderes fortløpende

Søknad sendes til admin@seahawks.no