Til medlemmene i Åsane Amerikans fotball og Cheerleading klubb

Bergen 10.02.2020

Innkalling til årsmøte i Åsane Amerikans fotball og Cheerleading klubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Åsane Amerikans fotball og Cheerleading klubb.

Årsmøtet avholdes 11.03.2020 kl. 18.00 i Klubbhuset Åslia 1, 5115 Bergen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26.02.2020 til epost adresse: styret@seahawks.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside www.seahawks.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Åsane Amerikans fotball og Cheerleading klubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Åsane Amerikans fotball og Cheerleading klubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Åsane Amerikans fotball og Cheerleading klubb kontaktes på epost adresse: styret@seahawks.org.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret