OPPDATERT Årsmøte 2022

OBS, dato og sted er endret!!

Velkommen til Årsmøte i Seahawks for 2022.

Årsmøte vil bli gjennomført 22. mars.

Grunnet problemer med å få fullført regnskap og derfor også beretning fra kontrollutvalget innen dato har vi blitt nødt til å utsette årsmøtet.

Årsmøtet vil derfor bli gjennomført 30. mars i klubbhuset til Åsane Alliansen klokken 18:00.

Saker til årsmøtet kan bli sendt inn til og med 23.03. Foreløpig saksliste utover det er publisert under.

Regnskap i revidert stand (kommer snart)

Kontrollutvalgets beretning (kommer snart)

Styrets økonomiske beretning (kommer snart)