Ekstraordinært årsmøte 2022

Grunnet mangel på dokumenter fikk ordinært årsmøte ikke gjennomført sak 9: behandling av (1) styrets økonomiske beretning, (2) idrettslagets regnskap og (3) kontrollkomiteens beretning.

Per godkjennelse av årsmøtet 30. mars 2022 skulle det behandles på et ekstraordinært årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøtet vil bli hold digitalt via mail. Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent vil få tilsendt de tre dokumentene som skal godkjennes/ikke godkjennes. Dette sendes ut i løpet av mandag 25. april. Dersom du etter denne datoen ikke har fått det tilsendt og du mener at du burde det, sjekk spam mappen din, og hvis du ikke finner noe der ta kontakt med post@seahawks.no.

Man stemmer ved å svare på mailen. Alle som svarer vil få en mail i respons om at stemmen er talt. Dette gjøres manuelt så det kan ta litt tid før svaret kommer.

Man vil kunne stemme fra og med mandag 25. april (når dokumentene sendes ut) til og med fredag 29. april klokken 09:00.

Kjersti Bringedal
Daglig leder i Åsane Seahawks