Innkalling til Årsmøte 2021

Publisert 11.01.21:
Åsane Seahawks vil gjennomføre årsmøte 10. februar. Det jobbes for å få til en digital løsning. Innspill til saksliste sendes til admin@seahawks.no senest 27. januar. Saksliste publiseres senest 3. februar.

Oppdatering 22.01.21:
Årsmøtet vil bli holdt digitalt på plattformen www.digitalearsmoter.no. Alle medlemmer som har stemmerett (alle som er over 15 år og har betalt kontingent 2021 på kr 220) vil få lenke til årsmøtet og mulighet til å stemme. Lenke sendes ut når stemming åpner. Dersom du mener at du er medlem men ikke har fått lenke, send en mail til admin@seahawks.no.

Årsmøtet vil være åpent for kommentering og stemming fra 10. februar til 21. februar. Etter dette vil protokoll automatisk bli generert før det signeres av det nye styret og gjøres tilgjengelig for medlemmer.

Ettersom årsmøtet holdes digitalt på denne plattformen vil det ikke være mulighet til å komme med benkeforslag. Saksliste vil bli publisert ca. to uker før starten av årsmøtet. Medlemmer vil da ha ca. én uke på seg til å komme med innspill eller forslag til andre vedtekter på allerede gitte saker.

Oppdatering 30. januar:
Under kan man se en oversikt over sakene som vil bli tatt opp på årsmøtet, og styrets foreslåtte vedtekter. Det vil IKKE være mulig å komme med benkeforslag på årsmøtet, slik at alle forslag til nye vedtekter må sendes på mail til admin@seahawks.no senest 2. februar.

Sakslisten er satt og kan ikke endres. Dersom noen ønsker å foreslå andre forslag til foreslåtte vedtekter vild et være mulig frem til 2. februar. Eksempler på vedtektsendringer er; Aktivitet som skal inkluderes i årsberetning, endring i medlemskontingent eller treningsavgifter, innspill på budsjett eller organisasjonsplan. Det vil også være mulig å komme med forslag til medlemmer for styret, kontrollutvalg og valgkomité.

Sak 1:   Godkjenne saklisten
Foreslått vedtekt: Godkjennes
Sak 2:   Godkjenne forretningsorden
Foreslått vedtekt: Godkjennes
Sak 3:   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Foreslått vedtekt: Godkjennes
Sak 4:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
Foreslått vedtekt: Godkjennes
Sak 5: Behandle forslag og saker
Sak 5.1: Styret ønsker mulighet til å ansette daglig leder på fast kontrakt
Foreslått vedtekt: Godkjennes
Sak 6: Fastsette medlemskontingent
Foreslått vedtekt: Holdes stabilt på kr 220
Sak 7: Fullmakt til å fastsette treningsavgifter  
Foreslått vedtekt: Godkjennes
Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett
Foreslått vedtekt: Godkjennes
Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Foreslått vedtekt: Godkjennes
Sak 10: Foreta følgende valg:
10.1 Styre:
10.2 Kontrollutvalg:
10.4 Valgkomité:

Oppdatering 5. februar:
Ingen endringer innsendt til publisert saksliste. Det vil være mulig å sende inn forslag til kandidater for styret, kontrollutvalg og valgkomité til og med 8. februar.

Oppdatering 10. februar:
Årsmøtet er dessverre ikke klart til å publiseres enda ettersom vi ikke enda har fått tilsendt årsregnskap for 2020 fra regnskap. Melding med lenke vil bli sendt ut så snart det er klart og hjemmeside vil bli oppdatert.

Viktige datoer fremover:

27. januar: Frist for å sende inn innspill til saker

30. januar: Saksliste med foreslåtte vedtekter publiseres for alle medlemmer

2. februar: Frist for å sende inn forslag til vedtekter på allerede publiserte saker

3. februar: Gitt saksliste med vedtekter publiseres

10. februar: 11. februar: Stemming i årsmøtet åpner. Alle medlemmer kan legge inn kommentarer eller stille spørsmål til saker. Dette blir synlig for alle medlemmer.

21. februar klokken 21:00 Stemming avsluttes

23. februar: Protokoll signert av nytt styre publiseres