Innkalling til Årsmøte 2021

Publisert 11.01.21: Åsane Seahawks vil gjennomføre årsmøte 10. februar. Det jobbes for å få til en digital løsning. Innspill til saksliste sendes til admin@seahawks.no senest 27. januar. Saksliste publiseres senest 3. februar.

Oppdatering 22.01.21:

Årsmøtet vil bli holdt digitalt på plattformen www.digitalearsmoter.no. Alle medlemmer som har stemmerett (alle som er over 15 år og har betalt kontingent 2021 på kr 220) vil få lenke til årsmøtet og mulighet til å stemme. Lenke sendes ut når stemming åpner. Dersom du mener at du er medlem men ikke har fått lenke, send en mail til admin@seahawks.no.

Årsmøtet vil være åpent for kommentering og stemming fra 10. februar til 21. februar. Etter dette vil protokoll automatisk bli generert før det signeres av det nye styret og gjøres tilgjengelig for medlemmer.

Ettersom årsmøtet holdes digitalt på denne plattformen vil det ikke være mulighet til å komme med benkeforslag. Saksliste vil bli publisert ca. to uker før starten av årsmøtet. Medlemmer vil da ha ca. én uke på seg til å komme med innspill eller forslag til andre vedtekter på allerede gitte saker.

Viktige datoer fremover:

27. januar: Frist for å sende inn innspill til saker

28. januar: Saksliste med foreslåtte vedtekter publiseres for alle medlemmer

2. februar: Frist for å sende inn forslag til vedtekter på allerede publiserte saker

3. februar: Gitt saksliste med vedtekter publiseres

10. februar: Stemming i årsmøtet åpner. Alle medlemmer kan legge inn kommentarer eller stille spørsmål til saker. Dette blir synlig for alle medlemmer.

21. februar klokken 23:59: Stemming avsluttes

23. februar: Protokoll signert av nytt styre publiseres

© 2021 Åsane Seahawks . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.